Vattax - Lider księgowości i obsługi Kadr i Płac

Vattax - Grupa świadcząca usługi w zakresie kadr i płac, księgowości, payrollu, audytu finansowego i obsługi IT. W skład usług wchodzi między innymi
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych
- Przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu, udziałowców w wymaganym przez Klienta zakresie (również w języku angielskim i niemieckim)
- Sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP, sporządzanie deklaracji INTRASTAT
Dodatkowo w ofercie mamy usługi kadrowo-płacowe, w których skład wchodzą między innymi Rozliczanie wynagrodzeń i administracja procesów kadrowych (również rozliczanie czasu pracy)